Last updated by Kaj Karlsson at .

show sidebar & content

Archive for category: Samhällets sårbarhet

30 ofullbordade artiklar om svensk krisberedskap

01 Nov 2012 / 4 Comments / in Beredskap, Samhällets sårbarhet

Som ni har noterat har jag skrivit färre artiklar om samhällets sårbarheter och krisberedskap under 2012. Anledningarna är flera, varav en del privata. Mitt intresse för frågorna har inte sviktat – tvärtom, vilket kommer att visa sig in nästa bok. Ofta är det mindre inspirerande att läsa utvärderingar, rapporter, utredningar m.m. av samhällets förmåga i [...]

Grundläggande brister i kärnenergiberedskapen

19 Jul 2012 / 7 Comments / in Beredskap, Kris, Samhällets sårbarhet

Är kärnkraftslänens resurser tillräckliga för att ge en avvägd beredskap mot kärntekniska olyckor? Finns det behov av bättring? Erfarenheterna från SAMÖ-KKÖ 2011 och kärnkraftsolyckan i Fukushima indikerade enligt regeringen att de länsstyrelser som har ett särskilt ansvar vid kärntekniska olyckor behöver se över samverkan och samordning inom kärnenergiberedskapen när det gäller organisation, utbildning och kommunikation. [...]

Det ingen kunde föreställa sig – katastrofen i Fukushima Daiichi ett år senare

07 Mar 2012 / 3 Comments / in Beredskap, Kris, Samhällets sårbarhet

Evakueringszoner. Källa: IEEE Denna vecka finns det inte ett nyhetsmedium som inte påminner om jordbävningen och efterföljande tsunamin i Japan för snart ett år sedan och det efterföljande haveriet i kärnkraftverket Fukushima Daiichi. Själv skrev jag inte rad om händelsen då lanseringen av min första bok skedde samtidigt. På eftermiddagen den 11 mars 2011 inträffade en [...]

Om skyddet av kärnanläggningar mot terror

04 Feb 2012 / 5 Comments / in Beredskap, Kris, Samhällets sårbarhet

Strålskyddsmyndigheten (SSM) har tillsammans med Rikspolisstyrelsen (RPS), Svenska Kraftnät och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utvärderat effekterna av ett terrorattentat mot kärntekniska anläggningar och transporter av kärnämnen. En hel del av rapporten omfattas av sekretess och redovisas därmed inte öppet. Krav på åtgärder för att skydda kärntekniska anläggningar mot s.k. antagonistiska hot återfinns i [...]

Utredning om verksamheter av betydelse för rikets säkerhet

18 Dec 2011 / 0 Comments / in Beredskap, Kris, Samhällets sårbarhet

För en vecka sedan fick Sten Heckscher i uppgift att se över den femton år gamla Säkerhetsskyddslagen. Syftet är att åstadkomma ett bättre skydd för verksamheter som är av betydelse för rikets säkerhet. Behovet av översynen hänger även ihop med krav kopplade till internationella samarbeten. Utredningens förslag ska redovisas till regeringen senast den 30 april [...]

24 nationella riskområden

06 Dec 2011 / 3 Comments / in Beredskap, Kris, Samhällets sårbarhet

  Den 1 december redovisade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en rapport till regeringen med 24 riskområden* där landets krisberedskap i vissa fall skulle ha svårare att hantera en extraordinär händelse. Krisen kan vara gränsöverskridande (till eller från Sverige) samt att vi kan behöva internationell hjälp – en situation vi idag har svårigheter att administrera, [...]